Projekt „Võidu Invest OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist 2023 aastal toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Võidu Invest OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse fiiberlaserlõikuspink koos kompressoriga.

Uus fiiberlaserlõikuspink:

  • võimaldab ettevõttel laiendada pakutavate teenuste hulka.
  • muudab lehtmetalli lõikamise kiiremaks.
  • võimaldab lõigata keerulisema kujuga detaile ning asendada avade puurimist.
  • võimaldab detaile paigutada üksteisele lähemale vähendades tooraine kulu.
  • tõstab ettevõtte tootmisvõimekust.
  • vähendab elektrienergia kulu lõigatud ruutmeetri kohta.
  • asendades plasmalõikuspingi vähendab ettevõtte lõikusgaaside ning hoolduse ja varuosade kulu.

Toetuse summa (EUR): 200 000

Võidu Invest OÜ Tootearendus 2020“ projekti toetab perioodil 01.10.2020-31.07.2022 Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond EASi vahendusel kokku summas 374 901 eurot.

Projekti eesmärk on teostada innovaatiline masinaehituslik idee.

Projekti tulemusena loodi uudsete tehnoloogiliste lahendustega tootearendus, valmistati ja testiti prototüüp ning lõpptoode.

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames