Võidu Invest OÜ

Kindel partner

Võidu Invest OÜ on usaldusväärne ja metallitööstuse valdkonnas pikaaegselt tegutsev ettevõte. Peamiseks toodanguks on erinevate metsatööstus- ja põllumajandusmasinate mehhaanilised detailid ja koostud. Koostöös partneritega liigub suur osa toodangust mitmetesse Euroopa riikidesse.

Tootearendus

Innovatsioon masinaehituses on oluline valdkond Võidu Invest OÜ tootmises. Ettevõtte inseneride meeskond tegeleb tootearendusega igapäevaselt. Arendusprojektide tulemusena valmistatakse mitut uut seadet, mis kõik lähtuvad põhimõttest – omatoode on tehnoloogiliselt ja disainilt kaasaegne, innovatiivsete kasutusvõimalustega, keskkonnasäästlik. Samuti on iga uudistoote tootmisprotsess läbimõeldult ressursisäästlik.

Investeeringud

Tulevased investeeringud suunab Võidu Invest OÜ järjest uuemate tehnoloogiate kasutuselevõtmisele. Tootmisprotsesside digitaliseerimine, automatiseerimine ja robotite kasutamine vähendavad inimsekkumise vajadust lihttöö tasemel. Ettevõte saab pakkuda uusi väljakutseid noortele vastava kvalifikatsiooni omandanud spetsialistidele.

Koostöö

Võidu Invest OÜ teeb tihedat koostööd teiste tunnustatud teadusettevõtete ja metallitööstuse tootjatega. Toodete prototüübid läbivad kontrolltestid ja sertifitseerimised.

Ressursi- ja keskkonnasäästliku targa tootmise, omatoote arenduse ja lisandväärtuse tõstmise jaoks ettevõttes tervikuna kaasatakse vajadusel rahvusvahelisi kogemusi ning lisakapitali Euroopa Liidu fondidest.

Võidu Invest OÜ tunnustab kõrgelt oma klientide arvamusi ja soove – väärtustame toote tarbija tagasisidet kui parimat edasiviivat jõudu.

ARENDUSPROJEKTID