Pealeht

Viru Color põhitegevusalaks on mitmesuguste metallipindade puhastamine haaveldamise abil. Haaveldamise käigus eemaldatakse metallpindadelt mustus ning rooste. Töötlemise tulemusena muutub metallipind karedaks, mis hõlbsustab värvimise protseduure ning tagab kvaliteetsema lõpptulemuse. Vedelvärvimine viiakse läbi kaasaegse tehnoloogiaga varustatud värvikambris, mille käigus toimub pidev õhuvahetus ning õhu filtreerimine.

Meie meeskond on seadnud sihiks pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust kaasaegse tenholoogia abil, mille ülesseseadmiseks oleme kasutanud Tallberg Estonia OÜ abi.

Lisaks pakume metalli keevitus- ja plekitöid, MIG-, TIG- ja punktkeevitust, kantimist ja lehetöötluskeskuse tooteid, treimis- ja freesitöid.

Võidu Invest OÜ “Digidiagnostika läbiviimise” projekti nr EU60311 perioodil 14.09-14.12.2020 toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EASi vahendusel kokku summas 9817,50 eurot. Projekti eesmärgiks on kaardistada ettevõtte protsessid ja selle tulemusena leitakse läbi digitaliseerimise- ja automatiseerimisvõimaluste konkreetsed lahendused edasiste arengute elluviimiseks.

easmajanduskommunikatsiooni

 

 

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Võidu Invest OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Fiiberlaserlõikuspink (pakkumuse esitamise tähtaeg 12.11.2021 15:00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg hiljemalt 8 kuud peale lepingu sõlmimist).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 241758) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr  2014-2020.4.03.21-0680).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Võidu Invest OÜ hereby announces the following tender:

  • Fiber Laser Cutting Machine (tender offer submitting deadline 12.11.2021 15:00 GMT +2 (Estonian time), the works must be completed no later than 8 months after signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 241758) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number  2014-2020.4.03.21-0680).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.